Bůh si nárokuje tvůj život (2)

„Bylo za vás zaplaceno výkupné.“ 1. Korintským 6:20

Druhým Božím nárokem na tvůj život je Golgota. Jeden příběh vypráví o dvou přátelích, kteří chodili na právnickou školu. Z jednoho se stal soudce; ten druhý porušil zákon a skončil před soudem. Hádej, kdo seděl v křesle soudce? Jeho kamarád. Jak ale mohl být soudce

Bůh si nárokuje tvůj život (1)

„Nepatříte sami sobě!“ 1. Korintským 6:19

Představ si dva lidi, kteří stojí před domem. Jeden říká: „Toto je můj dům.“ Ten druhý odpovídá: „Jak je to možné?“ Ten první říká: „Ze tří důvodů. Postavil jsem ho. Zaplatil jsem ho. Žiju v něm.“
Podívejme se na první hlavní důvod, proč patříš Bohu –

Růst ve víře

„Víra přichází skrze slyšení, a slyšení skrze slovo Boží.“ Římanům 10:17, přel. z angl.

Pokud chceš vědět, jak silná je tvoje víra, dávej pozor na to, co vychází z tvých úst. „Ale zvěst, kterou slyšeli, jim neprospěla, když ji vírou nepřijali“ (Židům 4:2). Nestačí číst Boží Slovo; musíš se s ním vnitřně ztotožnit

Než začneš budovat (3)

„Toto jest rozhodnutí Ducha svatého i naše…“ Skutky 15:28

Naslouchej Božímu vedení. Pokud budeš stále naslouchat lidem, jejichž názory nejsou v souladu s Božím Slovem a Boží vůlí, budeš otrávený a nikam se nedostaneš. Když je zapotřebí udělat důležitá rozhodnutí, která ovlivňují budoucnost, musíš být schopen slyšet Boha. Musíš také s vděčností přijímat

Než začneš budovat (2)

„…dej mi poznat svou cestu, abych poznal tebe a našel u tebe milost…“
2. Mojžíšova 33:13

Poznej lidi. Žádný služebník nikdy neměl tolik potíží se svým sborem jako Mojžíš s Izraelci na poušti. Když přešli moře, byl tak šťastný, že napsal píseň na oslavu jejich velkolepého vítězství. Ale později, když se