„…spravedlnost zajistí klid a bezpečí navěky.“ Izajáš 32:17

Nikdy nezaměňuj duševní způsobilost za sebedůvěru; jedno je založeno na schopnostech, to druhé souvisí s tím, že víš, kdo jsi v Kristu; že v tobě „láska Boží dosáhla svého cíle“ (viz 1. Janova 2:5).
Jeden spisovatel říká: „Ta první věc, kterou jsem se naučil o sebedůvěře, byla, že ji nemám…měl jsem tenkou vrstvu arogance přikrývající jádro strachu. Všechny ty roky, kdy jsem byl úspěšný v očích světa, mě zanechaly k smrti vyděšeného ze selhání. Úspěch ve světě vyžaduje riskovat mimo zónu bezpečí předchozích výsledků. Duchovní úspěch vyžaduje, abys nehleděl na výsledky a dovolil Bohu, aby jednal za tebe. Tolik jsem se bál selhání… Nikdy jsem v tom nenašel úspěch…falešná sebedůvěra, kterou jsem znal, byla vybudována na mých vlastních schopnostech. Nicméně když ti najdou rakovinu ve tvém těle, nebo ti tvůj partner řekne, že tě nikdy nemiloval, nebo jsi vyhozen z práce, nebo je tvé dítě vážně nemocné, každá tvoje taktika, kterou jsi kdy použil, a každá schopnost, ve které jsi kdy vynikl, tě nikam nedovedou. Bible říká: ‚…smýšlejte o sobě střízlivě…‘ (Římanům 12:3). Když si jednou uvědomíš, že nejsi dokonalý, můžeš vydechnout a začít pracovat na úkolu ‚být dostatečně dobrý‘. Až tvá sebedůvěra bude pramenit z vědomí všemohoucího, neměnného Boha, pak tebou okolnosti nemohou otřást. Budeš vyzařovat schopnost, pokoj, spokojenost a statečnost.“
Není teď čas k tomu, aby ses dostal z tlaku pocitu, že musíš jednat jako Bůh a mít všechny odpovědi? „Máme rozličné dary podle milosti, která byla dána každému z nás…“ (Římanům 12:6). Když používáš svůj dar k tomu, abys oslavil Boha, pak děláš to, co s tebou On zamýšlel.