„Kdo ti pověděl, že jsi nahý?“ 1. Mojžíšova 3:11

Je nemožné mít sebedůvěru, když sám sobě říkáš, že nejsi dost dobrý a že nikdy ničeho nedosáhneš.
Jeden pastor říká: „Poté, co Adam a Eva snědli zakázané ovoce, skryli se. Bůh k nim přišel a zeptal se: ‚Kde jste?‘ Řekli: ‚Skrýváme se, protože jsme nazí.‘ Moc se mi líbí, jak Bůh odpověděl: ‚Kdo vám řekl, že jste nazí?‘ Jinými slovy: ‚Kdo vám řekl, že s vámi něco není v pořádku?‘ Bůh okamžitě věděl, že s nimi mluvil nepřítel. A Bůh ti dnes říká: ‚Kdo ti řekl, že nemáš to, co je zapotřebí k úspěchu? Že ty nejlepší známky, které můžeš získat, jsou trojky, že nejsi dost atraktivní k tomu, abys uspěl ve svých vztazích, nebo dost talentovaný na to, abys měl úspěšnou kariéru, nebo že tvoje manželství nevydrží?‘ To jsou lži od nepřítele. Bible říká: ‚…žádné dobro neodepře těm, kdo žijí bezúhonně‘ (Žalm 84:12). ‚Hledej blaho v Hospodinu, dá ti vše, oč požádá tvé srdce‘ (Žalm 37:4). Ty schopnosti jsou v tobě a nemění se jenom proto, že jim nevěříš, nebo proto, že jsi prožil špatné zkušenosti. ‚Vždyť Boží dary a jeho povolání jsou neodvolatelná‘ (Římanům 11:29). On nikdy nevezme zpět schopnosti, které do tebe vložil, ani neřekne: ‚Jsem z tebe unavený…tak často selháváš a děláš příliš mnoho chyb. Dej mi ty dary zpět.‘ Ne, Jeho povolání pro tvůj život bude s tebou až do dne, kdy opustíš tuto zemi, ale je to na tobě. Začni z toho čerpat.“
Když začne nepřítel nahlodávat tvou sebedůvěru, převezmi nad ním autoritu v Ježíšově jménu; braň se a on uteče (viz Jakub 4:7).