„Běžte tak, abyste ji získali!“ 1. Korintským 9:24

V Římské říši se atleti svlékali do jednoduché bederní roušky, aby jim nic nebránilo v co nejlepším výkonu v běžeckém závodu. Pavel se na to odkazuje, když píše: „Nevíte snad, že ti, kteří běží na závodní dráze, běží sice všichni, ale jen jeden dostane cenu? Běžte tak, abyste ji získali! Každý závodník se podrobuje všestranné kázni. Oni to podstupují pro pomíjitelný věnec, my však pro věnec nepomíjitelný. Já tedy běžím ne jako bez cíle…“ (1. Korintským 9:24-26).
Jak je to s tebou? Jde ti jenom o zábavu, kterou přináší účast v závodu, nebo běžíš proto, abys zvítězil? Abys uspěl v tom, k čemu tě Bůh vykoupil a povolal, budeš muset přestat dělat určité věci, dokonce příjemné věci, a začít dělat jiné, které podpoří tvé cíle a pomohou ti naplnit záměr, který s tebou Bůh má. Někdy to bude znamenat říci „ne“ lidem, kteří mají dobré úmysly, ale pokoušejí se tě zapojit do věcí, které kradou tvůj čas a přinášejí špatné výsledky. Také to bude znamenat jednat s „hříchem, který se nás tak snadno přichytí“ (viz Židům 12:1). Když Bůh řekne, že něco je špatné, tak je to špatné! Nemusíš hledat logické vysvětlení, vymlouvat se nebo se litovat. Musíš souhlasit, poprosit o Jeho odpuštění a vyhodit to ven ze svého života.
Kdo získá cenu? Ti, kteří ji zaplatí! Pavel věděl, že nemůže vyhrát závod, aniž by nejdříve přinesl své tělo, mysl a emoce pod kontrolu Ducha svatého. Totéž platí pro tebe. A nemůžeš očekávat, že někdo jiný tě přinutí k tomu, abys udělal to, co je správné; musíš naslouchat tomu, co ti Bůh říká, a jednat podle toho.