„…sedí oblečen a chová se rozumně…“ Marek 5:15

Jedním z Kristových největších zázraků bylo uzdravení muže, který byl ovládán a mučen zlými duchy (viz Marek 5). Bible říká: „A stále ve dne i v noci křičel mezi hroby a na horách a bil do sebe kamením“ (Marek 5:5). Všimni si u toho muže čtyř věcí:
1) Neustále se zraňoval. Používal k tomu kameny, ale někteří z nás používají drogy, jídlo, sex, práci a negativismus. Čím se dnes zraňuješ ty? Dokud si to neuvědomíš, nezbavíš se toho.
2) Zabýval se smrtí. Z jakého jiného důvodu by se někdo rozhodl žít na hřbitově? Potíže v životě tě mohou přivést na místo, kde ztratíš touhu žít.
3) Neměl klid, ani ve dne, ani v noci. Nevýhodou bezbožného života je neklid, popudlivost a nespokojenost. Nic člověka neuspokojí a ničeho nikdy nemá dost.
4) Žil v izolaci. Satanova práce je snadnější, když nemáš duchovní podpůrný systém. Společenství ničí jeho plány.
Potom přišel Ježíš! Přeplavil se v člunu přes rozbouřené Galilejské jezero, aby se dostal k tomuto muži. Stačilo jen několik Ježíšových slov a čteme: „…spatřili toho posedlého, který míval množství zlých duchů, jak sedí oblečen a chová se rozumně…“ (Marek 5:15). Z vděčnosti se ten muž chtěl připojit k Ježíšovým učedníkům. Ale Ježíš mu řekl: „Jdi domů ke své rodině a pověz jim, jak veliké věci ti učinil Pán, když se nad tebou smiloval“ (Marek 5:19).
Když tě Kristus osvobodí, tvoje první zodpovědnost spočívá v tom, že si udržíš svobodu a budeš pomáhat osvobozovat ostatní.