„Bude-li naslouchat moudrý, přibude mu znalostí…“ Přísloví 1:5

Co se týče růstu, Kristus je naším příkladem. Bible říká, že: „…Ježíš prospíval na duchu i na těle a byl milý Bohu i lidem“ (Lukáš 2:52). K tomu, abys byl milý Bohu i druhým, musíš růst duchovně, duševně a citově. Vyžaduje to od tebe, abys dělal dvě věci:
1) Nikdy se nepřestaň učit. Každá životní zkušenost včetně těch, ze kterých jsi neměl radost, poskytuje poznání, které způsobí, že tvá budoucnost bude lepší než tvá přítomnost. Ale musíš o to usilovat. Negativní stránkou internetu a chytrých telefonů je, že nás zásobují nekonečným množstvím informací, které nezpracuješ, ani z nich nic nezískáš. Místo toho, abys život nechal jen tak plynout, musíš se zastavit a zeptat se sám sebe: „Co se tady vlastně děje? Něco slyším, ale co to znamená?“ Skládáš se z těla, duše a ducha, takže se musíš zeptat: „Jsem fyzicky, duševně, citově a duchovně zdravý?“ Nikdo kromě tebe nedokáže odpovědět na tuto otázku.
2) Nikdy nepřestávej rozvíjet svůj talent. Když se zeptali jednoho světově proslulého houslisty, proč stále jako starý muž cvičí denně šest až osm hodin, odpověděl: „Protože si myslím, že se zlepšuji.“ Jak skvělý postoj! Nestačí žít déle; měl by ses zlepšovat! Pavel řekl Timoteovi: „Proto ti kladu na srdce, abys rozněcoval oheň Božího daru, kterého se ti dostalo…“ (2. Timoteovi 1:6). Wesley Tracy řekl: „Někteří lidé mají dojem, že nechat se vést duchovním darem znamená trávit dny a roky života děláním pouze takových věcí, které přicházejí přirozeně, snadno, bez úsilí, kázně nebo cvičení. Ne, tvůj dar může být průměrný nebo vynikající; to je na tobě.“