„…se zkouškou vám připraví i východisko…“ 1. Korintským 10:13

Bible nám říká: „…nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet, nýbrž se zkouškou vám připraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát“ (1. Korintským 10:13).
Možná jsi v situaci – ve vztahové nebo finanční, ve které jsi být nechtěl. Můžeš si lehnout a zemřít. Ale když to neuděláš – když se vzchopíš, když nabídneš to nejlepší, co v tobě je – stane se v tobě něco dobrého, něco, co naprosto převáží to, co se děje okolo tebe. Ježíš čelil nepřízni, když řekl svým následovníkům, že když mají víru, mohou poručit hoře a ta se vrhne do moře. Když jsi zaměřen na horu, jsi hnán strachem. Ale když se zaměříš na Boha, jsi oživen vírou. Avšak když nemáš horu, nikdy nezjistíš, jestli v tobě víra je a v jaké míře.
Nepřízeň má schopnost měnit tvé hodnoty a priority k lepšímu. Když zápasíš s penězi, zabezpečením, usiluješ o úspěch a nepřízeň tě o to okrade, začneš vidět pošetilost v honbě za pozemskými věcmi. A pokud jsi moudrý, tak se po návratu věcí do normálu rozhodneš opustit staré způsoby ve svém životě. Klíčem k dosažení těchto věcí je ale začít jednat dříve, než se život vrátí do normálu. Máš jen omezený čas na to, abys udělal změny; jinak se vrátíš zpět do svých starých vyježděných kolejí.
Dokud je vzpomínka na nepřízeň stále čerstvá, modli se a pros Boha o změny, které On chce udělat ve tvých postojích, vztazích, návycích a životním stylu, a On ti „připraví východisko“.