„Mírný jazyk je stromem života…“ Přísloví 15:4

Jakub píše: „Domnívá-li se kdo, že je zbožný, a přitom nedrží na uzdě svůj jazyk, klame tím sám sebe a jeho zbožnost je marná“ (Jakub 1:26). Básník napsal: „Říkám věci, které bych nikdy říkat neměl, protože chci být slyšen a bez nich bych nikdy slyšen nebyl. Mluvím a mluvím a vím, že je to špatně; potíž je v tom, že nejsem schopen kontrolovat svůj jazyk.“ Jak můžeš kontrolovat negativní sklony svého jazyka? Zaměstnej ho pozitivně. Jak? Zde je několik rad:
1) Povzbuzuj. „Mírný jazyk je stromem života…“ (Přísloví 15:4). Tvá slova mohou pomoci zoufalému člověku, aby dále žil, a motivovat nemocného, kterého miluješ, aby bojoval se svou nemocí a uzdravil se. Ti, kteří povzbuzují, stojí v Boží první linii proti prohře, zoufalství a depresi!
2) Říkej pravdu v lásce. Říci to, co druzí potřebují slyšet, je často těžké, ale být přítelem vyžaduje, abys říkal obtížné věci. „Věrně jsou míněny šlehy od milujícího, ale záludné jsou polibky nenávidícího“ (Přísloví 27:6). Pravda vyslovená v lásce může osvobodit lidi z jejich falešných představ, iluzí a překážek svobodnému a plodnému životu (viz Jan 8:32).
3) Pros Boha o ta správná slova. „Rty spravedlivého vědí, v čem má Bůh zalíbení…“ (Přísloví 10:32). Jak poznáš, která slova posluchač přijme? Nech se vést Bohem.
4) Ať tvá slova přinášejí život. „Učení moudrého je zdrojem života, pomůže uniknout léčkám smrti“ (Přísloví 13:14). Lidé, které potkáváš, potřebují slyšet slova, jež je odvrátí od duchovní smrti k věčnému životu. Proto dnes promlouvej slova o životě a zdraví.