„A kde se rozmohl hřích, tam se ještě mnohem více rozhojnila milost…“
Římanům 5:20

V manželství potřebuješ mnoho milosti. Dokonce i v těch nejlepších vztazích se přihodí věci, které zapříčiní spory a zranění.
Terapeut Michael Sytsma o svém manželství řekl: „Než jsem se oženil, Bůh mi oznámil: ‚Miku, v tvém životě jsou místa, na kterých je potřeba pracovat. Abych ti pomohl stát se podobným Kristu, dávám ti Karen. To by mělo splnit svůj účel.‘ Tak přivedl Karen…do mého života, abych poznal všechny své nedostatky. Co bylo mou první reakcí, když ukázala na mé chyby? Rozhodně ne vděčnost! Místo toho jsem jí to oplatil: ‚Proč ty věci vůbec vytahuješ? Co máš za problém?‘ Potom mám možnost buď popřít své pocity, nebo je připustit a dospět. A Karen může buď skrýt svůj hněv, nebo nabídnout milost a odpuštění. Představ si manželství naplněné milostí: partner, který rozdává radost, potěšení, laskavost, vlídná slova a nezaslouženou přízeň. Moje manželka to dělá. Já na tom stále pracuji.“
Zde je první ze čtyř způsobů, jak můžeš projevit milost svému partnerovi:
1) Pokus se na něj podívat jinak. Zaměř se na to kladné. Pokud si myslíš, že tvůj partner je tvrdohlavý, je obtížné k němu cítit lásku. Ale když projevíš milost a rozhodneš se vidět ho jako vytrvalého a spolehlivého, bude snazší ho milovat. Pokud je roztržitý, skrze milost se můžeš rozhodnout vidět to jako projev spontánnosti, tvořivosti, pružnosti nebo třeba přetížení. „Konečně, bratří, přemýšlejte o všem, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, cokoli je hodné lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za ctnost a co sklízí pochvalu“ (Filipským 4:8). Lidé se obvykle snaží žít podle dojmu, který sis o nich udělal!