„Kdo je v Kristu, je nové stvoření“ 2. Korintským 5:17

Zde jsou tři další kroky k tomu, jak jednat se svým partnerem s milostí:
2) Dívej se na něj jako na bytost stvořenou Bohem. Zaměřit se na partnerovy chyby nepomůže ani jednomu z vás. Farizeové viděli jen to nejhorší na ženě, kterou přistihli při cizoložství. Ježíš nezmenšoval její hřích, ale rozhodl se vidět ji takovou, jakou by se mohla stát prostřednictvím milosti. „Ani já tě neodsuzuji. Jdi a už nehřeš!“ (Jan 8:11). Milost ti umožňuje dohlédnout za partnerovy chyby a pracovat s Bohem na tom, aby se stal „novým stvořením“, k němuž ho On povolal.
3) Chval ho. Příliš často se pokoušíme vnutit svému partnerovi naši vytouženou představu o něm. Zlobíme se na něj a trváme na tom, aby se změnil, viděl věci naším způsobem a dělal je podle naší požadované normy. Pokud to neudělá, myslíme si, že je bezohledný, nemilující a snad ani není křesťan. Milost takto nefunguje! Milost chápe, přijímá, odpouští a přenechává změnu druhých Bohu. Zkus sám sobě říci: „Ano, zlobím se, ale vidím, že Bůh na mém partnerovi v něčem pracuje.“ Poté udělej krok zpět, miluj, přijímej ho a nech Boha, aby na něm pracoval.
4) Odpouštěj mu. Tvůj partner tě bude čas od času popouzet, protože je tím, kým je. Každý jsme jiný. Ona si o sobě myslí, že má smysl pro detail; on si o ní myslí, že je puntičkářská. On si o sobě myslí, že je pohodový, ona si o něm myslí, že je líný. Jednáme podle mínění, které o sobě máme, a to se změní pouze tehdy, až to změní Bůh! Přiznej svou nesnášenlivost a odpusť partnerovo dráždivé chování ještě dříve, než to udělá znovu. To je „preventivní odpouštění“; takové, které se zřekne vzteku při první příležitosti ve tvém manželství.