„Až potud nám Hospodin pomáhal.“ 1. Samuelova 7:12

Bible říká: „I vzal Samuel jeden kámen a položil jej… Dal mu jméno Eben-ezer (to je Kámen pomoci) a prohlásil: ‚Až potud nám Hospodin pomáhal‘“ (1. Samuelova 7:12). Když končí tento rok a ty se díváš zpět, co vidíš? Pomníky selhání? Promarněné příležitosti? Když dojde na tvá selhání, Bůh říká: „Já, já sám vymažu kvůli sobě tvoje nevěrnosti, na tvé hříchy nevzpomenu“ (Izajáš 43:25). Když dojde na tvé promarněné příležitosti, Bůh říká: „Tak vám nahradím, co po léta požíraly kobylky a brouci…“ (Jóel 2:25).
Jeden moudrý muž řekl: „Pokud se nepoučíme z minulosti, jsme odsouzeni k tomu, abychom ji zopakovali.“ Je v pořádku podívat se zpět a poučit se, ale pokud řídíš a díváš se jen do zpětného zrcátka, skončíš v příkopu. Ať je tvá minulost dobrá nebo špatná, neuvízni v ní. „Neříkej: ‚Čím to je, že dny dřívější byly lepší než tyto?‘ To není moudré, ptáš-li se na to“ (Kazatel 7:10). Jedním z nebezpečí stárnutí je skutečnost, že tě více rozrušuje minulost než budoucnost. Jedna paní napsala redaktorovi: „Vaše noviny nejsou tak dobré, jak bývaly.“ Redaktor jí vtipně odpověděl: „Nikdy nebyly dobré.“
Bůh říká: „Neboť to, co s vámi zamýšlím…jsou…myšlenky o pokoji, nikoli o zlu…“ (Jeremjáš 29:11). Bůh má pro tebe plán v nastávajícím roce. Proto „klobouk dolů před minulostí a kabát dolů pro budoucnost“! Vyhrň si rukávy, dej se do práce a očekávej velké věci od Boha.