Moudří lidé Ho stále hledají (4)

„Zkoumáte Písma a myslíte si, že v nich máte věčný život; a Písma svědčí o mně.“
Jan 5:39

Ježíšovo narození rozděluje dějiny na dvě části: před Kristem a po Kristu. Dějiny jsou Jeho dějinami! Všimni si, kde ještě mudrci nenašli Krista: v církvi. Ohromující, že? Učitelé a teologové hloubali ve svých

Moudří lidé Ho stále hledají (3)

„Bůh to učinil proto, aby jej lidé hledali, zda by se ho snad nějakým způsobem mohli dopátrat a tak jej nalézt, a přece není od nikoho z nás daleko.“    Skutky 17:27

Když se Ježíš narodil, největším problémem oněch dnů byla potřeba nižších daní a jiné vlády. Zní ti to povědomě? O Jeruzalémě, hlavním

Moudří lidé Ho stále hledají (2)

„Budete mě hledat a naleznete mě, když se mne budete dotazovat celým svým
srdcem.“    Jeremjáš 29:13

Všimni si, kde mudrci nenašli Krista: ve světě obchodu. Každý hostinec v Betlémě byl vyprodaný s cedulí „obsazeno“. Moc se toho nezměnilo, že? Třicet procent všech slev v obchodních domech probíhá během vánočních svátků. Padesát procent

Moudří lidé Ho stále hledají (1)

„…hle, mudrci od východu se objevili v Jeruzalémě a ptali se: ‚Kde je ten právě narozený král Židů?‘“    Matouš 2:1-2

Proč by někdo opustil pohodlí svého domova, cestoval přes tři tisíce kilometrů na velbloudovi, čelil žhavé poušti plné loupežníků a nebezpečí, a následoval hvězdu na neznámé místo? Existuje jediná odpověď: moudří muži a

Modlitbou proti největším obavám

„…Otče…odejmi ode mne tento kalich…“ Marek 14:36

Příště, až budeš pít z kalichu Páně v církvi, zastav se a připomeň si, co bylo v kalichu, ze kterého pil Ježíš v Getsemane noc před svým ukřižováním. Můžeš z něho pít s důvěrou, protože když z něj pil první On, trpěl. V předvečer své smrti