„…ten ať doufá v Hospodinovo jméno a opře se o svého Boha.“ Izajáš 50:10

Jednoho rána měl jeden muž čtyři meziměstské hovory dříve, než se vůbec dostal z postele. Všichni měli problémy, které chtěli vyřešit „právě teď“. Řekl manželce, ať zapomene na snídani. Hned poté zjistil, že mu nestartuje auto, tak si zavolal taxi. Když si do něj sedl, vykřikl: „Jedem!“ Řidič se zeptal: „Kam chcete, abych vás odvezl?“ Muž křičel: „To je jedno! Mám problémy všude!“
Cítíš se stejně? Udělal jsi všechno, co jsi mohl, ale situace se nezlepšila? „Kdo z vás se bojí Hospodina a poslouchá jeho služebníka? Kdo chodí v temnotách, kde není žádná záře, ten ať doufá v Hospodinovo jméno a opře se o svého Boha“ (Izajáš 50:10). Všimni si slov „v Hospodinovo jméno“. Bůh dává svému vlastnímu jménu váhu, protože reprezentuje jeho moc, jeho charakter a jeho věrnost. Takže když se za cokoliv modlíš v jeho jménu, dáváš důvěru jeho moci, charakteru a věrnosti. Je to jako bys stál na skále!
Velkou část svého života trávíme tím, že si děláme starosti ohledně včerejška a zítřka. Jenže včerejšek už je pryč a zítřek ještě nenastal. Ani s jedním, ani s druhým nemůžeme nic udělat. Můžeme jim jen dovolit, aby nám přímo z rukou ukradli dnešek. Žalmista napsal: „Toto je den, který učinil Hospodin, jásejme a radujme se z něho“ (Žalm 118:24). Proto se chop tohoto dne s jeho požeháními i výzvami a prožij každý jeho okamžik. Nedychti po „někdy v budoucnu“. „Bůh je…pomoc v soužení vždy velmi osvědčená“ (Žalm 46:2). Prostě mu předej své starosti a dovol mu, aby se o ně postaral místo tebe.