„A tak dokud je čas, čiňme dobře všem…“ Galatským 6:10

V Bibli se píše: „Nezapomínejme také na dobročinnost…“ (Židům 13:16). „Kdo ví, co je činit dobré, a nečiní, má hřích“ (Jakub 4:17). „…kdo uvěřili Bohu, snažili se vynikat dobrým jednáním“ (Titovi 3:8).
Když novinářka Anna Quindlen mluvila k absolventské třídě na Univerzitě Villanova, řekla: „Nepleťte si život s prací. To, kým jste, bude vždycky důležitější než to, co děláte. Bude existovat mnoho lidí, kteří budou mít stejný titul a budou dělat to, co chcete dělat vy, dokonce to možná budou dělat lépe. Ale vy máte výhradní zodpovědnost nejen za svůj život, ale také za svou mysl a své srdce. Je snazší napsat životopis než zformovat ducha nebo vybudovat charakter. Jenže životopis je slabou útěchou, když jste smutní, zlomení nebo osamělí, nebo když dostanete výsledky testů a ty nejsou moc dobré. Přestala jsem se považovat za střed vesmíru. Objevuji. Naslouchám. Snažím se smát. Chci, aby můj manželský slib něco znamenal. Modlím se. Jsem laskavá ke svým přátelům, protože bez nich bych byla prázdnou schránkou. Usilujte o život, ne o šílený výkon kvůli dalšímu povýšení, vyššímu platu nebo většímu domu. Myslíte, že by vám skutečně na takových věcech záleželo, kdybyste měli výduť aorty nebo kdybyste si našli bulku v prsu? Usilujte o život, v němž budete štědří. Všichni se chcete mít dobře, ale pokud nebudete dělat dobré věci, pak ‚mít se dobře‘ nikdy nebude stačit.“