Připrav se na útok (1)

„Ale on jí nechal svůj oděv v ruce, utekl a vyběhl ven.“ 1. Mojžíšova 39:12

Všímej si, jak někteří Boží bojovníci jednali se satanovým útokem, a poznáš, jak s ním jednat, až přijde.
Josef utekl. „Josef byl krásné postavy, krásného vzhledu. Po těchto událostech se stalo, že se žena jeho pána do

Vždycky dělej to, co je správné

„…dobrého se držte…“ 1. Tesalonickým 5:21

Kdosi napsal: „Dnes truchlíme nad smrtí starého přítele – zdravého rozumu. Zasvětil svou službu školám, nemocnicím a církvím; dělal svou práci bez fanfár a pošetilostí. Po desetiletí na něj nesmyslná pravidla a absurdní soudní pře neměly vliv. Pěstoval metody jako sdílet se s druhými, učit děti duchovní

Vrabci (5)

„…a přece je váš nebeský Otec živí.“ Matouš 6:26

Potřebný vrabec. Ježíš řekl: „Pohleďte na nebeské ptactvo: neseje, nežne, nesklízí do stodol, a přece je váš nebeský Otec živí. Což vy nejste o mnoho cennější? Kdo z vás může o jedinou píď prodloužit svůj život, bude-li se znepokojovat? A o oděv, proč si

Vrabci (4)

„A ani jeden z nich nepadne na zem bez dopuštění vašeho Otce.“ Matouš 10:29

Padlý vrabec. Ježíš řekl: „Neprodávají se dva vrabci za haléř? A ani jeden z nich nepadne na zem bez dopuštění vašeho Otce“ (Matouš 10:29). Skvělá zpráva: Bůh ví o tvých pádech, a jeho vůlí je znovu tě zvednout.

Vrabci (3)

„Vždyť i vrabec přístřeší si najde…u tvých oltářů…“ Žalm 84:4

Ztracený vrabec. Oblíbený televizní seriál „Ztraceni“ vyprávěl o zřícení letadla na pustém ostrově a o těch, kteří přežili a znovu vybudovali své životy uprostřed trosek. Tajemství úspěchu tohoto pořadu spočívalo v tom, že se s tímto příběhem mohl identifikovat každý. Ztratili jsme manželství,