„V každičkém čase miluje přítel, zrodil se bratrem pro doby soužení.“ Přísloví 17:17

Nehemjáš zjistil, že ne všichni budou mít radost z tvého úspěchu. „…poslal ke mně Sanbalat a Gešem se vzkazem: ‚Přijď, sejdeme se spolu v některé vsi na pláni Ónu.‘ Zamýšleli však provést mi něco zlého. Poslal jsem k nim tedy posly se vzkazem: ‚Dělám veliké dílo, proto nemohu odejít. Mělo by se to dílo snad přerušit tím, že bych je opustil a sestoupil k vám?‘ Stejný vzkaz mi poslali čtyřikrát a já jsem jim pokaždé stejně odpověděl“ (Nehemjáš 6:2-4).
Všimni si věty: „Dělám veliké dílo, proto nemohu odejít“ (Nehemjáš 6:3). Jak příkladný obranný manévr! Pokaždé, když přestaneš dělat práci, kterou ti Bůh dal, a sestoupíš na úroveň svých kritiků, dáváš najevo satanovi, že jeho taktika funguje. Proto můžeš očekávat více stejných útoků. Zamysli se: jestliže tě Bůh může zachránit v časech potíží, určitě tě může bránit při nedorozuměních! Vrať se tedy zpět na „hradby“, které tě povolal postavit, a nepřestávej pracovat. Nenech se rušit.
V životě se setkáš se třemi typy lidí:
1) Kritici. Jsou to ti první, kteří namíří obviňující prst, a ti poslední, kteří nabídnou pomocnou ruku.
2) Opatrní. Když máš potíže, budou udržovat odstup ze strachu, že se ušpiní od tvé podle nich nebezpečné situace. Tito lidé nejsou zlí, jen sledují své zájmy. Nedůvěřuj jim.
3) Věrní. „V každičkém čase miluje přítel, zrodil se bratrem pro doby soužení“ (Přísloví 17:17). Rozeznej takové lidi a buduj svůj život kolem nich, protože jsou darem od Boha.