„Což smí hlína říci svému tvůrci: ‚Co to děláš?‘…“ Izajáš 45:9

Mnozí z nás jsme nešťastní z toho, co vidíme v zrcadle. Někteří z nás jsou dokonce tak nešťastní, že utratí celé jmění, jen aby to změnili. A i když je dobré vypadat co nejlépe, Bůh nikdy nezamýšlel, aby náš vzhled byl pro něj nebo pro druhé vyjádřením naší hodnoty. Ať jsi zdědil jakékoliv fyzické rysy, zde jsou některé biblické pravdy, které stojí za zvážení:
1) Když odmítáš svůj vzhled, vede tě to do rozporu s Bohem. Bible říká: „Běda tomu, kdo se chce přít se svým tvůrcem, střep z hliněných střepů! Což smí hlína říci svému tvůrci: ‚Co to děláš?‘…“ (Izajáš 45:9). Bůh chce, abys byl jeho hliněnou nádobou; praktickou, použitelnou nádobou; ne ozdobnou dekorací na vystavení. „Tento poklad máme však v hliněných nádobách, aby bylo patrno, že tato nesmírná moc je Boží a není z nás“ (2. Korintským 4:7). Tvá hodnota nespočívá v tom, jak vypadáš, ale v tom, co v tobě je – poselství o Boží milosti, které mění život!
2) Odmítání tvého vzhledu je důsledkem chybného srovnávání. Dnes jsme tlačeni k tomu, abychom se stali odrazem nedosažitelných ideálů. Vyretušované modely v televizi a časopisech nám prodávají všechno od kukuřičných vloček až po auta. Buďme realisté! „…tím, že se měří jen podle sebe a srovnávají sami se sebou, ztrácejí soudnost“ (2. Korintským 10:12). Nespokojenost s vlastním vzhledem pramení z neznalosti Božího úžasného a tvořivého záměru, který pro tebe má. A to se ti ujasní „…s pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru a dělá ji dokonalou“ (Židům 12:2, přel. z angl.).