Připrav se na posun (3)

„Hospodin je záštita mého života, z koho bych měl strach?“ Žalm 27:1

Pokud jsi někdy balil a stěhoval se do jiného domu, možná si vzpomeneš, jak jsi říkal: „Tohle je naposledy, co se stěhuji!“ Teď si umíš představit, jak se cítil Jozue, když stěhoval téměř dva miliony lidí do nové vlasti. A šli

Připrav se na posun (2)

„Dal jsem vám každé místo, na které vaše noha šlápne, jak jsem přislíbil…“        Jozue 1:3

Dokážeš si představit, jak se asi Jozue cítil, když nastupoval po Mojžíšovi? Potřeboval ujištění, proto mu Bůh řekl:
1) „Dal jsem vám každé místo, na které vaše noha šlápne…“ (Jozue 1:3). Jinými slovy, vykroč ve víře a

Připrav se na posun (1)

„Nyní tedy vstaň a přejdi s veškerým tímto lidem přes tento Jordán do země, kterou dávám Izraelcům.“    Jozue 1:2

Bůh řekl Jozuovi: „Mojžíš, můj služebník, zemřel. Nyní tedy vstaň a přejdi s veškerým tímto lidem přes tento Jordán do země, kterou dávám Izraelcům. Dal jsem vám každé místo, na které vaše noha šlápne,

Tráva za plotem není zelenější

„Proto se navzájem povzbuzujte…“ 1. Tesalonickým 5:11

Micca Monda Campbell napsala: „Srovnával jsi někdy potají svého partnera s jiným mužem nebo ženou? Přál sis, aby byl pozornější, duchovnější, elegantnější…? Pokud ano, dovol mi, abych tě ujistila, že tráva za plotem není zelenější. Ani tamten muž si nestříhá nehty na nohou a tamta žena

Proveď je z dětství do dospělosti (2)

„Žijte proto rozumně a střízlivě…“ 1. Petrova 4:7

Přechod z dětství do dospělosti je změna, která vyžaduje mnoho moudrosti a lásky. Tvůj dospívající se někdy bude chovat jako dítě, jindy jako dospělý. Ty si musíš uvědomit, že ať je jeho stav jakýkoliv, stane se mužem (ženou) a bude dospělý! Směrovat dospívajícího v jeho