„Žijte proto rozumně a střízlivě…“ 1. Petrova 4:7

Přechod z dětství do dospělosti je změna, která vyžaduje mnoho moudrosti a lásky. Tvůj dospívající se někdy bude chovat jako dítě, jindy jako dospělý. Ty si musíš uvědomit, že ať je jeho stav jakýkoliv, stane se mužem (ženou) a bude dospělý! Směrovat dospívajícího v jeho dětsko-dospělých zápasech znamená zvyšovat jeho stres. Vzbuzuje to v něm pocit, že ztrácí kontrolu. Chceš-li mu pomoci stát se zralým dospělým:
1) Buď rozumný a klidný, nereaguj unáhleně. Tvá role vyžaduje, abys byl „rozumný a střízlivý“. Buď dospělým. Nemůžeš pomoci svému dítěti, aby se stalo dospělým, pokud jím sám nejsi.
2) Buď jeho rodič, ne kamarád. Potřebuje někoho, kdo ho „má na starosti“, kdo ho povede k dospělosti. Pokud se zřekneš své role, protože se obáváš vzteku, odmítnutí nebo smutku svého dítěte, ponecháváš ho jeho vlastním zmatečným cestám. Ty jsi rozvaha, kterou Bůh postavil do jeho bouře, maják, který ho má vést. Krátkodobě možná bude považovat tvé hodnoty, tvá pravidla, tvůj životní styl a morálku za zastaralé. Nečekej nic lepšího. V rodičovském kurzu se dozvíš, že je to normální. Stůj za svým! Nemysli si, že bys byl „super“, kdybys snížil své normy. To není vítězná alternativa pro dobré rodičovství. Bude se chovat vyzývavě, ať jsi „super“ nebo ne (pro dospívajícího není nic tak „ne-super“ jako rodič, jenž se pokouší být „super“!). Buď sám sebou, stůj na biblických normách. Dospívající potřebuje, abys měl charakter. Ano, teď s tebou bude bojovat, ale když zůstaneš pevný a důsledný, půjde ve tvých stopách.