„Nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu.“ Židům 13:5

Colleen Alden píše: „Jsem svobodná… Srdečný přátelský vztah, po němž toužím, nemám. Tento pocit mě pohání k tomu, abych usilovně hledala Boha. Proč jsem svobodná, když toužím milovat a být milována? I když je marné snažit se naším omezeným chápáním kritizovat Boží plány, je dobré si uvědomit záblesky toho, co ve mně Bůh tvoří:
1) Odvahu. Vracet se každý večer k někomu, kdo mi věří, může usnadnit vyrovnání se s děsivými chvílemi života. Život bez manželství mě tlačí k tomu, abych se opírala o Boha a čelila nejisté budoucnosti beze strachu. V žalmu 27:1 se píše: ‚Hospodin je záštita mého života, z koho bych měl strach?‘ On je můj ochránce, zaopatřovatel a Spasitel, ať mám manžela nebo ne.
2) Víru. Pavel napsal: ‚…buďte spokojeni s tím, co máte. Vždyť Bůh řekl: „Nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu“‘ (Židům 13:5). Věřím skutečně tomu, že Bůh ví nejlépe, kdy to bolí a já tomu nerozumím? Když zakoušíme víc osamělosti, než kolik si myslíme, že můžeme unést, volejme k němu. „Hospodin je blízko těm, kdo jsou zkrušeni v srdci, zachraňuje lidi, jejichž duch je zdeptán“ (Žalm 34:19). On ví, jaké to je po něčem toužit. Toužil po náklonnosti svých milovaných celá staletí.
3) Autentičnost. Občas ve mně některý muž probudí zájem. Pak se stane něco legračního. Čím víc se o něho zajímám, tím víc se stávám někým jiným. Vynořují se staré obavy. Jsem dost hezká? Jsem dost štíhlá? Dost půvabná a hovorná? Bůh mě stvořil takovou, jaká jsem, a roky, kdy nejsem vdaná, mi pomohly naučit se, kdo tato žena je. Raději zůstanu svobodná, než bych byla s někým, kdo by chtěl, abych byla někým jiným.“