„Láska nikdy nezanikne.“ 1. Korintským 13:8

Vytvořit si negativní názor podle vnějšího vzhledu trvá méně než dvacet vteřin. Jak říká Thelma Wells: „Je snadné to udělat, když někdo vypadá jinak, působí jiným dojmem, netiskne ruku nebo nemyslí jako ty. Nicméně Jan říká: ‚Kdo nemiluje svého bratra, kterého vidí, nemůže milovat Boha, kterého nevidí‘ (1. Janova 4:20). Nemůžeš milovat Boha, pokud skrýváš negativní city vůči druhým. Jsme více než tělo. Jsme duchovní bytosti a naše dary, které jsme dostali od Boha, hodnoty, intelekt a nadšení jsou základem toho, kdo jsme. Není to naše výška, váha, osobitý styl, barva vlasů nebo věk. Když si uvědomíme, že nás Bůh miluje, i když se mu nelíbí některé naše postoje a jednání, je potom snadnější milovat druhé. Když si uvědomíme, že naše negativní city vůči druhým stojí v cestě naší lásce k Bohu, je snadnější milovat. A když máme společenství s naším Stvořitelem a prosíme ho, aby nám dal oči a srdce podobné těm jeho, je snadnější milovat. Ježíš řekl: ‚Jestliže milujete jen, ty, kdo vás milují, můžete za to očekávat Boží uznání? Vždyť i hříšníci milují ty, kdo je milují‘ (Lukáš 6:32). Možná, že nikdy nebude snadné milovat některé lidi. Ale když uděláš to obtížné rozhodnutí milovat je za všech okolností, odměna vždycky bude stát za to.“
V Bibli se píše: „Láska nikdy nezanikne“ (1. Korintským 13:8). Když odmítneš milovat, promeškáš to nejlepší, co pro tebe Bůh má. Jeden biblický učitel říká: „Nepromeškej nic z toho! Bůh je láska. Když dáváš lásku, dáváš Boha a on se stává zodpovědným za výsledek. Dávej lásku v každém okamžiku, do každé situace, do každé modlitby a každé myšlenky. Posílí tě to a vyžene strach. To je jediné řešení, které vždycky funguje.“