„Nejde o to, nač se dívá člověk.“ 1. Samuelova 16:7

Davidův otec si nemyslel, že je David způsobilý stát se příštím izraelským králem. Takže když Samuel přišel a hledal následníka krále Saula, otec představil svého nejstaršího syna Elíaba, který byl generálem v armádě. Na Samuela udělal dobrý dojem. „Když se dostavili a on spatřil Elíaba, řekl si: ‚Jistě tu stojí před Hospodinem jeho pomazaný.‘ Hospodin však Samuelovi řekl: ‚Nehleď na jeho vzhled ani na jeho vysokou postavu, neboť já jsem ho zamítl. Nejde o to, nač se dívá člověk. Člověk se dívá na to, co má před očima, Hospodin však hledí na srdce‘“ (1. Samuelova 16:6-7). Když dojde na tvé životní povolání, záleží na jediném názoru, a tím je názor Boží! Aby David mohl naplnit své určení, musel překonat mínění, které o něm měla jeho rodina.
Jeden spisovatel napsal: „Kdykoliv vidíš lidi ve středním věku, jak se snaží změnit kariéru, můžeš si být téměř jist, že žijí vizi někoho jiného a ztratili cestu.“ Nositel Nobelovy ceny za literaturu Joseph Brodsky poznamenal: „Úkol jednotlivce v první řadě spočívá v mistrovském zvládnutí jeho vlastního života, který mu není vnucen ani stanoven zvenčí, bez ohledu na to, jak noblesně by mohl vypadat. Protože každému z nás je dán pouze jeden život a my všichni velmi dobře víme, jak to všechno končí. Bylo by politováníhodné promarnit tuto příležitost tím, že budeš usilovat o vzhled nebo zkušenost někoho jiného.“
Není příliš pozdě na to, abys byl tím, kým tě Bůh chce mít, a abys dělal to, co on chce, abys dělal. Pokud jsi žil vizi někoho jiného, pros Boha o svou vlastní vizi a on ti ji dá.