Najdi učitele – staň se učitelem.

„… i on bude činit skutky, které já činím…“ Jan 14:12

Ježíš byl dokonalým učitelem. Řekl svým učedníkům: „Kdo věří ve mne, i on bude činit skutky, které já činím…“ (Jan 14:12). Pokud chceš plně dosáhnout Bohem daného potenciálu, pros Boha o správné učitele. Vždycky se dostaneš dál s dobrým učitelem, který tě

Jednání s nepřízní (2)

„… tvůj Bůh, vodil po čtyřicet let na poušti, aby tě pokořil a vyzkoušel a poznal…“        5. Mojžíšova 8:2

Bůh vedl děti Izraele přes poušť „… aby … (je) pokořil a vyzkoušel a poznal, co je v (jejich) srdci, zda (budou) dbát na jeho přikázání…“ (5. Mojžíšova 8:2). Mohly si vybrat, jestli tam

Jednání s nepřízní (1)

„Mějte z toho jen radost, moji bratří, když na vás přicházejí rozličné zkoušky.“        Jakub 1:2

Lori Schneider je jednou z mála žen, která vystoupila na Mount Everest – ale jiný výstup odstartovala o deset let dříve, když jí diagnostikovali roztroušenou sklerózu (RS). Byla vyděšená, ale rozhodnutá dosáhnout svého cíle, a tak skončila ve

Pravidla založená na vztahu

„Blaze těm … kdo žijí tak, jak učí Hospodinův zákon.“ Žalm 119:1

Žalm 119, nejdelší žalm v Bibli se 176 verši, je písní o lásce k Božímu zákonu. Ale nikdy nepochopíš žalmistovo nadšení morálními pravidly, pokud se nezamyslíš nad podobenstvím o dětech, které si hrají poblíž okraje útesu. Bez plotu by byly vždycky

On zvítězil! (2)

„A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi.“ Jan 1:14

Jak muselo peklo oslavovat den, kdy byl Ježíš ukřižovaný! Vždyť „… Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. … od Otce jednorozený Syn…“ (Jan 1:14). A přece právě on zemřel na kříži! Ale satanova velká slavnost rychle skončila. Jeden spisovatel napsal: