„Benajáš … sestoupil a ubil v jámě lva; byl tehdy sníh.“ 2. Samuelova 23:20

Benajáš byl jedním z „bohatýrů“ krále Davida. Dočteme se o něm: „Benajáš … sestoupil a ubil v jámě lva; byl tehdy sníh“ (2. Samuelova 23:20). Tomu se říká odvaha „s mrazem běhajícím po zádech“. Největší odvahou ze všech je projevit ji tváří v tvář strachu. Jak někdo řekl: „Odvaha je jen strach, který vyslovil modlitbu.“
V okamžiku, kdy víš, že jsi jasně slyšel Boha, jsi naplněn vírou. Napřímí ti to páteř. Ale potom, když vykročíš ve víře do jámy, narazíš na lva – strach. „Co když to nevyjde? Co když selžu? Co řeknou lidé?“ Náhle jsi napaden všemi „co když“. Mark Twain řekl: „Odvaha není nemít strach, ale postavit se strachu a přemoci ho.“ Musíš se rozhodnout, jestli se staneš bojovníkem, nebo pesimistou. Neexistuje žádná střední cesta. Když stojíš před zdravotními, rodinnými nebo finančními problémy, buď se rozhodneš stát na Božím Slovu a bojovat, nebo se poddáš strachu. Tady na zemi nikdy nebudeme zcela rozumět tomu, proč se zlé věci dějí dobrým lidem. Ale víme, že Bůh je dobrý – stále!
Takže když se stanou zlé věci, buď se poddáš strachu a dovolíš, aby zničil tvůj klid a duševní pohodu, nebo se staneš bojovníkem vyzbrojeným Božím Slovem a postavíš se proti tomu. Když hrozí, že strach zahltí tvou mysl, použij slova žalmisty: „Přichází den strachu, já však doufám v tebe“ (Žalm 56:4).