„Tak odzbrojil a veřejně odhalil každou mocnost…“ Koloským 2:15

Kříž je všeobecně považován za symbol křesťanské víry. Všichni jsme viděli sportovce, jak se křižují před zápasem; ve zlatnictví se prodávají zlaté křížky; a pekaři v Americe oslavují Velikonoce horkými křížovými buchtami. Jeden spisovatel napsal: „Křesťanství se stalo náboženstvím kříže. Řečeno moderními výrazy: náboženstvím šibenice, elektrického křesla a plynové komory. Když někdo zemře jako zločinec, obvykle to považujeme za prohru. Ale Pavel později prohlašuje o Kristu: ‚Vymazal dlužní úpis, jehož ustanovení svědčila proti nám, a zcela jej zrušil tím, že jej přibil na kříž. Tak odzbrojil a veřejně odhalil každou mocnost i sílu a slavil nad nimi vítězství‘ (Koloským 2:14-15). Myslím, že stejně odhalil mocnosti i lidi naší doby. Rasistické šerify, kteří uvěznili Martina Luthera Kinga mladšího; Sověty, kteří vyhostili Solženicyna; úřady, které uvěznily Nelsona Mandelu… Ti všichni si mysleli, že řeší problém. Místo toho odhalovali své vlastní násilnictví a nespravedlnost. Když Ježíš zemřel, dotklo se to dokonce i drsného římského vojáka, takže zvolal: ‚On byl opravdu Boží Syn!‘ (Matouš 27:54). Viděl kontrast mezi svými brutálními kolegy a jejich obětí, která jim při svém posledním vydechnutí odpustila. Bledá postava přibitá k trámům kříže odhalila vládnoucí síly jako falešné bohy, kteří porušili své vlastní vznešené sliby zbožnosti a spravedlnosti. Ježíš nebyl obviněn bezbožností, ale náboženstvím. Nepopravilo jej bezpráví, ale zákon. Političtí a náboženští vůdci zmanipulovaným soudním procesem, důtkami a násilným odporem vůči Ježíšovi odhalili sami sebe. Každý útok obnažoval jejich nezákonnost a Ježíš nakonec zvítězil!“