„… ovce jdou za ním, protože znají jeho hlas.“ Jan 10:4

Zde je sedm případů, kdy je slyšení Božího hlasu nanejvýš důležité. Je třeba:
1) Vyslechnout Boha dříve, než přijmeš myšlenky druhých. Proč? Protože jejich myšlenky nejsou jeho příkazy. Nezavazuj se ke slibům, které nemůžeš dodržet. Musíš milovat druhé, ale buď veden pouze Božím Duchem.
2) Vyslechnout Boha dříve, než nasloucháš stížnostem druhých. Proč? Protože nejsi zodpovědný za jejich štěstí. Tvá potřeba „napravit“ ostatní kvůli tomu, aby ses sám cítil dobře, se nazývá „spoluzávislost“. Dej je Bohu!
3) Vyslechnout Boha dříve, než posuzuješ potřeby druhých. Proč? Protože jejich potřeby je ženou dopředu; tebe by měl vést pouze Boží plán.
4) Vyslechnout Boha dříve, než odpovíš na prosby druhých. Proč? Protože musíš rozeznat, co je za jejich prosbami. Překontroluj půdu, než ji oseješ.
5) Vyslechnout Boha dříve, než sdílíš svou vizi s druhými. Proč? Protože nestačí mít vizi, musíš mít tým. Potřebuješ lidi, kteří ti pomohou, povzbudí tě a pozvednou tě na vyšší úroveň. Ti správní lidé tě motivují k tomu, abys zesílil, lépe přemýšlel, pilněji pracoval a zdravě riskoval. Přinutí tě k tomu, abys pokračoval!
6) Vyslechnout Boha dříve, než usiluješ o souhlas druhých. Proč? Protože lidé, kteří sledují svoje zájmy, ti budou lichotit a budou se snažit s tebou manipulovat. Naslouchání Božímu hlasu tě chrání před pádem do jejich pasti.
7) Vyslechnout Boha dříve, než uděláš významné změny. Proč? Protože ty nemáš rozhodovat, co je Božím plánem pro tebe, ale najít jeho plán a naplnit ho.