„To, co se jim stalo, je výstražný obraz a bylo to napsáno k napomenutí nám…“
1. Korintským 10:11

Samson byl poražený, Josef byl vítěz. Samson měl všechny možné výhody. Byl výsledkem zázračného porodu, vychovali ho zbožní rodiče a dostal nadpřirozenou sílu. Ale on selhal. Proč? Zde je několik důvodů:
1) Nemodlil se. Samson se modlil pouze tehdy, když byl v potížích. Zní ti to povědomě? Když provedeš zpětný rozbor svých největších selhání, někde mezi troskami možná zjistíš, že jsi zanedbal modlitby. Nemůžeš jezdit autem s prázdnou nádrží, pracovat s prázdným žaludkem nebo platit složenky s prázdným bankovním účtem. A nemůžeš žít vítězný křesťanský život bez každodenních modliteb.
2) Odmítl žít podle Božího Slova. Když mu jeho rodiče bránili ve sňatku s nesprávnou ženou, Samson jim řekl: „… je v mých očích ta pravá“ (Soudců 14:3). Jakmile se necháš vést spíše pocity než Písmem, směřuješ do problému. Jedna z nejlepších definic „neposlušnosti“ je „neúplná poslušnost“. Nemůžeš si vybrat část Písma, podle které chceš žít a přivírat oči před zbytkem!
3) Měl špatného ducha. Zatímco Josef rozšířil své odpuštění i na ty, kdo mu ublížili, Samson se modlil za pomstu. Pokaždé, když se poddáš vzteku, dovoluješ někomu jinému než Bohu, aby určoval tvé jednání, a ty nakonec trpíš ještě více.
4) Byl hnán chtivostí. Stýkal se s Pelištejci, uzavřel sázku s třiceti z nich, dal jim hádanku a prohlásil: „Jestli mi ji však nebudete moci rozluštit, dáte vy mně třicet košil a třicatery sváteční šaty“ (Soudců 14:13). Zeptáš se: „Co si z toho mám vzít?“ Když se to mohlo stát Samsonovi, může se to stát i tobě!