„Neboť jeho i všechny, kteří s ním byli, pojal úžas nad tím lovem ryb…“ Lukáš 5:9

„Když přestal mluvit, řekl Šimonovi: ‚Zajeď na hlubinu a spusťte své sítě k lovu!‘ Šimon mu odpověděl: ‚Mistře, namáhali jsme se celou noc a nic jsme nechytili. Ale na tvé slovo spustím sítě.‘ Když to učinili, zahrnuli veliké množství ryb, až se jim sítě trhaly. Dali znamení svým společníkům na druhé lodi, aby jim přišli na pomoc. Oni přijeli a naplnili rybami obě lodi, že se až potápěly. Když to Šimon Petr uviděl, padl Ježíšovi k nohám a řekl: ‚Odejdi ode mne, Pane, vždyť já jsem člověk hříšný.‘ Neboť jeho i všechny, kteří s ním byli, pojal úžas nad tím lovem ryb… Ježíš řekl Šimonovi: ‚Neboj se, od této chvíle budeš lovit lidi.‘ … všechno tam nechali a šli za ním“ (Lukáš 5:4-11). V tomto příběhu vidíme sedm pravd, které mění život. Ty se je potřebuješ naučit:
1) Ježíš přijde tam, kde pracuješ, a pomůže ti.
2) Pokud to, co děláš, nefunguje, ukáže ti lepší způsob.
3) Udělej to, co ti říká, i když to v daném okamžiku nemusí dávat smysl.
4) Úspěch, který on pro tebe naplánoval, je větší než cokoliv, co si dokážeš představit.
5) Možná, že tvé stávající postupy nedokážou zvládnout to, co on pro tebe zamýšlí; proto buď ochotný změnit způsob, kterým věci děláš.
6) Když zažiješ jeho dobrotu, padneš k jeho nohám a vyznáš jej za svého Pána.
7) Až poznáš, co pro tebe připravil, opustíš všechno a budeš jej následovat.