„… jeho vlastní ho nepřijali.“ Jan 1:11

Někdy slovo „ne“ znamená prostě „teď ne, ale zeptej se znovu“. Proto nedovol, aby tě odmítnutí zastavilo. Pouze tehdy, když neúspěch považuješ za konec, jsi definitivně prohrál. Podívej se na své dřívější zkušenosti. Setkal ses s odmítnutím ve škole i na hřišti. Ne každý tě měl rád. Ale tys to přesto zvládl, že? Ježíš zažil více odmítnutí než kdokoliv jiný, kdo kdy žil. „Přišel do svého vlastního, ale jeho vlastní ho nepřijali“ (Jan 1:11). Znamenalo to konec? Ne, šel k jiným, kteří pochopili jeho význam. „Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi“ (Jan 1:12).
Někdo potřebuje to, co máš ty; je to absolutně nezbytné pro jeho úspěch. Většina velkých obchodníků ví, že čtrnáct z patnácti zákazníků řekne „ne“. Proto mají naspěch a snaží se prezentovat své výrobky co nejvíce lidem, aby se dostali k těm, kdo řeknou „ano“. Ježíš řekl: „A když vás někdo nepřijme … setřeste prach svých nohou“ (Matouš 10:14). Když narazíš na odmítnutí, setřes ho a jdi dál. Pokud to nevzdáš, dříve nebo později se úspěch dostaví. Neber si to osobně; když někdo odmítne to, co nabízíš, neznamená to, že odmítá tebe. Pavel napsal: „… otevřela se mi zde veliká a nadějná příležitost, ale také protivníků je mnoho“ (1. Korintským 16:9). Příležitosti a opozice se doplňují jako makarony se sýrem. Život se nechystá podat ti úspěch na stříbrném podnosu; musíš překonat nepřízeň a přečkat odpor, abys mohl projít dveřmi. Potřebuješ k tomu jen dvě věcí: svou víru a Boží přízeň.