„Učil je další věci o modlitbě a použil … příběh…“ Lukáš 11:5, přel. z angl.

Tvé potřeby Boží srdce dojmou, ale tvá víra je přiměje k jednání. Proto se nepřestávej modlit a věřit. Ježíš nám k tomu dává dvě ilustrace:
1) „Někdo z vás bude mít přítele, půjde k němu o půlnoci a řekne mu: ‚Příteli, půjč mi tři chleby, protože právě teď ke mně přišel přítel, který je na cestách, a já mu nemám co dát.‘ On mu zevnitř odpoví: ‚Neobtěžuj mne! Dveře jsou již zavřeny a děti jsou se mnou na lůžku. Nebudu přece vstávat, abych ti to dal.‘ Pravím vám, i když nevstane a nevyhoví mu, ač je jeho přítel, vstane pro jeho neodbytnost a dá mu vše, co potřebuje“ (Lukáš 11:5-8). Proč Bůh odpoví na tvou modlitbu? Aby chránil svou dobrou pověst jako ten, kdo dodržuje smlouvy, které uzavřel.
2) „V jednom městě byl soudce, který se Boha nebál a z lidí si nic nedělal. V tom městě byla i vdova, která k němu ustavičně chodila a žádala: ‚Zastaň se mne proti mému odpůrci.‘ Ale on se k tomu dlouho neměl. Potom si však řekl: ‚I když se Boha nebojím a z lidí si nic nedělám, dopomohu jí k právu, poněvadž mi nedává pokoj. Jinak mi sem stále bude chodit, a nakonec mě umoří.‘ A Pán řekl: ‚Všimněte si, co praví ten nespravedlivý soudce! Což teprve Bůh! Nezjedná on právo svým vyvoleným, kteří k němu dnem i nocí volají, i když jim s pomocí prodlévá? Ujišťuji vás, že se jich brzo zastane“ (Lukáš 18:2-8). Shrnutí: Bůh, jemuž sloužíš, je spravedlivý, soucitný, schopný a ochotný naplnit tvé potřeby. Proto se nepřestávej modlit a věřit.