„… Duch svatý … ten vás naučí všemu…“ Jan 14:26

Ježíš řekl, že Duch svatý je tím nejlepším učitelem ze všech. Proč?
1) Protože s tebou bude spolupracovat. Když bude tvůj zájem natolik velký, že začneš klást otázky, začne učební proces. Pokud tvé otázky vycházejí z toužícího srdce, Boha neobtěžují. Ježíš řekl: „Proste a bude vám dáno; hledejte a naleznete…“ (Matouš 7:7). Je v pořádku být zvídavý. Bůh nechce, abys byl pasivní a jenom přijímal všechno, co se ve tvém životě objeví. Chce, aby ses ho ptal, abys porozuměl a našel směr.
2) Protože tě chce naučit, jak žít. To předpokládá chodit do školy každý den, ne jenom jednou za čas. Znamená to pozorně naslouchat, dělat si poznámky a číst to, co dostaneš za úkol. Znamená to věřit, že učitel ví, o čem mluví, a že vědomosti, které získáváš, tě připraví pro úspěšný život. Možná nevidíš velkou hodnotu v tom, co se teď učíš, nebo máš pocit, že se tě to osobně netýká. Možná jenom chceš napsat dobře test, dokončit studium a dostat se ven ze školy. Jenže když napíšeš dobře test, neznamená to ještě, že ses skutečně něco naučil! Pouze to ukazuje, že máš dobrou paměť. Cílem dobrého učitele je vybudovat v tobě: a) touhu po poznání; b) schopnost hledat a pochopit věci, když ti učitel již není nablízku; c) ochotu uplatnit v praxi to, co ses naučil. Ptáš se, jak si můžeš být jistý, že se skutečně učíš? Jan odpovídá: „… jak vás vyučil, tak zůstávejte v něm“ (1. Janova 2:27).