„Proto jsem řekl, že vám bude zvěstovat, co přijme ode mne.“ Jan 16:15

Duch svatý, který je tvým učitelem, chce:
1) Abys usilovně hledal v Božím Slovu odpovědi a směr pro svůj život. Nechce, abys byl pasivní a prostě přijímal cokoliv, co se ve tvém životě vyskytne. Chce, abys díky jeho Slovu získal porozumění a vhled. Chce, abys našel Boží řešení lidských problémů, jímž denně čelíš. Chce, abys stál na jeho Slovu místo toho, aby sis lehl a řekl: „Myslím, že všechno je tak, jak to má být.“ Tvoje Bible je silniční mapa, která tě nikdy nenasměruje na špatnou cestu. Je to meč, s nímž můžeš bojovat a pokaždé zvítězit. „Rozjímej nad ním ve dne v noci, abys mohl bedlivě plnit vše, co je v něm zapsáno. Potom tě bude na tvé cestě provázet zdar…“ (Jozue 1:8).
2) Abys rostl tím, že půjdeš v Ježíšových stopách. Slovo „učedník“ je překladem řeckého slova „mathetes“, což znamená „žák“ nebo „student“. V Ježíšových dobách se žáci učili nejen z učitelových přednášek, ale také tím, že sledovali a prožívali každý aspekt učitelova života. Takovým způsobem Ježíš vyučoval svých dvanáct učedníků. Až nakonec přišel čas, kdy jim mohl říci: „Kdo věří ve mne, i on bude činit skutky, které já činím…“ (Jan 14:12). Petr, Jakub a Jan tvořili „vnitřní kruh učedníků“ a měli s Ježíšem důvěrnější vztah. Ne proto, že by je více miloval, ale proto, že měl pro ně zvláštní plán. Jaký je Boží plán pro tebe? To je to, o co je ve tvém životě vedena bitva. Satan udělá všechno, co může, aby mezi tebou a Bohem vytvořil propast. Nedovol mu to!