Večeře Páně

„Toto jest mé tělo, které se za vás vydává; to čiňte na mou památku.“ 1. Korintským 11:24

Podívejme se na tři důvody, proč se potřebuješ účastnit Večeře Páně:
1) Večeře Páně tě vede k přemýšlení o milosti. Nikdo z nás nebude jednou stát v nebi a neřekne: „Podívejte se, čeho jsme

Čí zprávě uvěříš?

„… v zemi přebývej a zachovávej věrnost.“ Žalm 37:3

Frank Furedi chtěl zdokumentovat narůstající využívání strachu v médiích, proto spočítal výskyt výrazu „nebezpečí“ v britských novinách. V roce 1994 se tento termín objevil 2 037krát. Do konce následujícího roku se množství zdvojnásobilo. Během roku 2000 byl výraz „nebezpečí“ vytištěn více než 18 000krát.

Co se stalo Démasovi? (2)

„Démas mě totiž opustil…“ 2. Timoteovi 4:10

Znovu si položme otázku: „Co se stalo Démasovi?“
1) Vadila mu klesající Pavlova prestiž? Když Pavel přišel do města, začala církev prudce růst, ale zároveň prudce vzrostly i nepokoje. V jednom městě nově obrácení křesťané vynášeli ven pornografické knihy a čarodějnické artefakty a pálili je

Co se stalo Démasovi? (1)

„Démas mě totiž opustil…“ 2. Timoteovi 4:10

Pavel zde napsal jednu z nejsmutnějších vět v Písmu: „Démas mě totiž opustil, protože více miloval tento svět…“ (2. Timoteovi 4:10). Běžec zakopnul. V životě věřícího zhaslo světlo. Proč?
1) Vadilo mu, že jako křesťan měl nálepku menšiny? Říká se, že v dějinách církve prý

Znovu vstaň, Bůh je na tvé straně

„… a on vstal a vrátil se do města“ Skutky 14:20

Pokud procházíš těžkým obdobím, přečti si tato slova: „Tu se tam objevili Židé … strhli lidi na svou stranu a začali Pavla kamenovat. Když si mysleli, že je mrtev, vyvlekli ho z města. Ale učedníci ho obstoupili a on vstal a vrátil