„Vidím tvá nebesa, dílo tvých prstů…“ Žalm 8:4

Podívejme se na prst Boží v Písmu:
Prst Boží ve stvoření. Žalmista David řekl: „Vidím tvá nebesa, dílo tvých prstů, měsíc a hvězdy, jež jsi tam upevnil: Co je člověk, že na něho pamatuješ, syn člověka, že se ho ujímáš?“ (Žalm 8:3-4).
Bible nám v úvodu sděluje: „Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi“ (1. Mojžíšova 1:1). V době, kdy mnozí zpochybňují inspiraci a neomylnost Bible, musíme své děti učit, kdo stvořil vesmír, kdo ho řídí a komu je každý z nás konečně zodpovědný. Jurij Gagarin, první ruský kosmonaut, jenž letěl do vesmíru v roce 1961, se chvástal: „Díval jsem se a díval, ale Boha jsem neviděl.“ Víš co? Jednoho dne Boha uvidíme. Všichni před ním budeme stát a Bůh nás bude soudit (viz Římanům 14:11-12).
Víra a rozum nemusí jít nutně proti sobě. Když ti rozum brání udělat další krok, víra nadále funguje, protože tě spojuje s Bohem. Hvězdy přesvědčily Davida o Boží existenci. Říká se, že kdybys počítal hvězdy rychlostí 125 hvězd za minutu, trvalo by dva tisíce let spočítat jenom ty v naší Mléčné dráze. Bylo by potřeba deseti miliard lidských bytostí, stojících bok po boku vedle sebe, aby překlenuli průměr normální hvězdy. Úžasné, že?
Pavel říká: „Jeho věčnou moc a božství, které jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže nemají výmluvu“ (Římanům 1:20). Když se rozhlédneš, uvidíš Boha pracovat všude, i ve svém vlastním životě.