„… dal mu dvě desky svědectví; byly to kamenné desky psané Božím prstem.“ 2. Mojžíšova 31:18

Prst Boží v kameni. Proč Bůh vyryl Desatero do kamene, co myslíš? Protože jeho principy jsou trvalé a neměnné. Přemýšlíš o tom, co bude se všemi těmi lidmi, kteří nikdy neslyšeli Boží Slovo? Jak je bude soudit? Pavel na to odpověděl: „Jestliže národy, které nemají zákon, samy od sebe činí to, co zákon žádá, pak jsou samy sobě zákonem, i když zákon nemají. Tím ukazují, že to, co zákon požaduje, mají napsáno ve svém srdci, jak dosvědčuje jejich svědomí, poněvadž jejich myšlenky je jednou obviňují, jednou hájí“ (Římanům 2:14-15).
Tvoje svědomí funguje jako kompas. Když se jím budeš řídit, povede tě správně. Ale když odmítneš jeho varování, jeho hlas bude tišší a tišší, až ho nakonec neuslyšíš. To je nebezpečný stav. Pavel napsal: „… a zachoval si víru i dobré svědomí, jímž někteří lidé pohrdli, a tak ztroskotali ve víře“ (1. Timoteovi 1:19).
Představ si, jak stojíš na mostě, házíš kamínky do rybníka a díváš se, jak vlnky postupují ke břehu. Takový malý kamínek, a podívej, co dokáže vyvolat! Ale v zimě, když stejný rybník zamrzne, můžeš po něm jezdit nákladním autem. Tvoje svědomí funguje podobně. Když vytrvale neposloucháš Boha, tvé srdce ztvrdne (zamrzne) a ty už neslyšíš, jak k tobě Bůh mluví. Pavel napsal: „Proto i já se vždy snažím zachovat neporušené svědomí před Bohem i lidmi“ (Skutky 24:16). To je dobré životní pravidlo, podle nějž bys měl žít!