„On obrátí srdce otců k synům a srdce synů k otcům…“ Malachiáš 3:24

Téměř dvacet miliónů dětí v Americe vyrůstá bez otce, sedmdesát pět procent z nich navíc v chudobě. Ještě horší je, že u těchto dětí je pětkrát větší nebezpečí sebevražd, desetkrát vyšší možnost závislosti na drogách a dvacetkrát větší pravděpodobnost, že skončí ve vězení. Luther Burbank řekl: „Kdybychom svým rostlinám věnovali tolik pozornosti, kolik věnujeme dětem, žili bychom v džungli plevele.” Táto, odpověz si na tyto tři otázky:
1) Dáváš svým dětem věci místo sebe? Do dvanácti let se děti naučí sedmdesát pět procent všeho, co kdy budou umět. Otázkou je, kdo budou jejich učitelé. Televize? Nějaké na drogách závislé celebrity? Jejich vrstevníci? Stromek je třeba ohýbat, dokud je mladý!
2) Investuješ to nejlepší ze sebe do kariéry nebo do dětí? Pokud všechnu svou energii vyčerpáš v práci a pro rodinu si nic nenecháš, zaplatíš vysokou cenu. Pamatuj, že máš jen jeden pokus. Buď tě děti budou nesnášet, a jak budou vyrůstat, budou opakovat tvé chyby, nebo budou radostně vzpomínat na domov, kde se slovo „láska“ hláskovalo jako „Č-A-S“.
3) Kdo ve vaší rodině udává duchovní tón? Jsi to ty, nebo je v tom lepší tvoje manželka? Díky Bohu za matky, jež „stojí v mezeře”, ale Bible za duchovní vedení dětí činí zodpovědnými otce. Poslouchej: „Otcové … vychovávejte je v kázni a napomenutích našeho Pána” (Efezským 6:4). Nečekej na to, až si za dvacet let budeš vyčítat, co všechno jsi měl dělat jinak. Změň to teď hned!