„Ale zvěst, kterou slyšeli, jim neprospěla, když ji vírou nepřijali.“ Židům 4:2

Katalyzátor urychluje změnu a umožňuje, aby se věci staly. Například šumivé tablety v sobě bez vody nemají bouřlivé vyvíjení plynu; z mouky bez kvasnic neupečeš chléb; ze semen bez slunce nevykvetou květy; z modré se bez žluté neudělá zelená; z vajíčka bez spermie nevznikne dítě; a jiskra bez vzduchu nezapálí oheň. Víra ve tvém životě aktivizuje Boží Slovo. Bez ní se nic nestane.
Když Pavel mluvil o Izraelcích, řekl: „Ale zvěst, kterou slyšeli, jim neprospěla, když ji vírou nepřijali“ (Židům 4:2). Kdosi napsal: „Některých výsledků nemůžeš nikdy dosáhnout bez specifických katalyzátorů. K tomu, abys šel duchovně dopředu, nestačí číst Bibli nebo poslouchat kázání. Aktivační složkou k porozumění je víra. Když uslyšíme Boží poselství, musíme podle něj jednat. Možná prožíváš hořkost nebo zlost kvůli nevydařenému vztahu a Bůh ti řekl, aby ses těchto emocí zbavil. Tobě ale chybí vůle k tomu, abys to udělal. Chtěl bych tě povzbudit, abys důvěřoval Božímu Slovu a jednal ve víře. Jeho zaslíbení se ve tvém životě naplní, pokud zapojíš víru.“
Víra neznamená intelektuální souhlas ani velkolepé sliby na základě toho, co jsi přečetl v Božím Slovu. Víra znamená jednat podle Božího Slova s důvěrou, že Bůh udělá to, co zaslíbil. To je rozdíl mezí vírou a důvěrou. Můžeš věřit, že židle tě udrží, ale teprve když si na ni sedneš celou svou váhou, projevíš důvěru. Rozumíš tomu?