„Otče, dej mi díl majetku, který na mne připadá.“ Lukáš 15:12

Marnotratný syn udělal dvě chyby:
1) Odmítl autoritu svého otce. První krok, jenž tě zavede do problémů, je ten, jenž tě odvede od Boha. Stejně jako marnotratný syn opouštíš domov a říkáš: „Dej mi.“ Pokud budeš mít dost štěstí a přežiješ své „nejlepší nápady“, vrátíš se domů a řekneš: „Otče, odpusť mi.“ Bůh tě miluje. Všechno, co potřebuješ, už ti dal!
2) Odešel z domu svého otce. Ďábel udělá cokoliv, aby tě dostal pryč z Božího vlivu a Boží ochrany. Vloží do tebe ducha nepokoje, abys nikde nebyl šťastný. Dvě hlavní oblasti, v nichž se bude nejvíc snažit, abys nebyl spokojený, jsou: a) tvé manželství. Proto na něm musíš neustále pracovat. Důvod, proč máš na zahradě plevel místo růží je ten, že v ní netrávíš dost času prací. Tvé manželství není jenom smlouva před Bohem. Je to také místo, kam přinášíš své vášně a špatné návyky. Navíc tvůj partner, jenž ti připadá tak úžasný, si také nese svou zátěž. Když se přistěhuje, přinese ji s sebou; b) tvá církev. Kdo tě duchovně sytí? Kdo sleduje tvůj růst v Bohu? Dovolil bys, aby tvé děti nechodily do školy jenom proto, že nemají rády některého učitele nebo se nechtějí učit? Buďme rozumní! Bůh řekl, že jeho Slovo je „… jako kladivo tříštící skálu“ (Jeremjáš 23:29). Pokud příští neděli padne kladivo Božího Slova ve tvé církvi, musíš být pod ním. Měl bys říci: „Zaradoval jsem se, když mi řekli: Půjdem do Hospodinova domu!“ (Žalm 122:1).