„… a tam … svůj majetek rozházel.“ Lukáš 15:13

Marnotratný syn řekl svému otci: „Chci všechno, teď hned!“ Pokud chceš vědět, jestli je pro tebe něco dobré nebo ne, musíš zjistit, odkud touha po tom přichází. Milující rodiče nedávají dětem věci proto, že je děti vyžadují; odměňují je za to, že zodpovědně plní své povinnosti a vědí, co je přiměřené jejich věku. Bůh je takovým milujícím rodičem. Všichni známe lidi, kteří se díky svému talentu dostali nahoru. Ale přesto, že měli dobré úmysly, nakonec narazili a vyhořeli kvůli nějaké nezralé, neukázněné oblasti ve svém životě. Prosím, poslouchej svého nebeského Otce a neodcházej z domu, dokud ti neřekne, že jsi připraven!
Marnotratný syn „… svůj majetek rozházel“ (Lukáš 15:13). Všimni si slova „majetek“. Satanovi jde o víc než jen o tvé materiální vlastnictví; jde mu o tvůj charakter, sebeúctu, vytrvalost a o cíl tvého života. Může se ti stát, že stejně jako marnotratný syn dojdeš na místo, kde ztratíš jakoukoliv touhu po životě. Můžeš se vyhřívat na výsluní uznání druhých a myslet si, že máš úspěch, a přitom můžeš být jen několik kroků od prasečího chlívku. V Bibli je napsané: „Šel a uchytil se u jednoho občana té země; ten ho poslal na pole pást vepře“ (Lukáš 15:15). Stojí zde „uchytil se“. Když chceš zjistit, jak jsi na tom duchovně, všimni si, kde ses „uchytil“. Společnost, v níž se zdržuješ, je jako kompas, který ukazuje směr, jímž se máš dát. Takový kompas nelže.
Vždycky ale existuje naděje. Když se marnotratný syn vrátil domů, otec na něj čekal s otevřenou náručí. Také na tebe tvůj nebeský Otec čeká. Tak pojď, dokud můžeš.