„Tu se jim otevřely oči a poznali ho…“ Lukáš 24:31

Jednoho dne se Ježíš dotknul očí slepého muže, a ten řekl: „Vidím lidi, vypadají jako stromy, a chodí“ (Marek 8:24). Jinými slovy: „Něco vidím, ale ještě to není úplně zřetelné.“ Ježíš se jej tedy dotknul znovu, zaostřil jeho zrak, odstranil jeho omezení a osvobodil jej, aby se mohl stát takovým mužem, jakým jej Bůh chce mít.
Bez vize od Boha budeš klopýtat životem a neuvidíš, kdo Bůh je a co může udělat; neuvidíš ani to, kdo jsi ty, a co on může dokázat skrze tebe. Thomas Edison „viděl“ žhnoucí světlo ještě předtím, než zazářila první elektrická žárovka. To mu dávalo sílu pokračovat během tisíců neúspěšných experimentů. Bill Gates „viděl“ počítač v každé kanceláři a v každém domově, zatímco odborníci marnili čas prohlášeními: „To se v průběhu našeho života nikdy nestane.“ Mojžíš „viděl“ zaslíbenou zemi čtyřicet let předtím, než do ní Izraelci vstoupili (viz Židům 11:27). Bůh může dělat různé věci, ale ty je nevidíš, protože jsi duchovně slepý. Vzpomínáš na ty dva učedníky na cestě do Emaus? Teprve poté, co s nimi Ježíš ušel sedm mil a vysvětloval jim Písmo, „… se jim otevřely oči a poznali ho…“ (Lukáš 24:31).
Až uvidíš, jak Bůh jedná ve tvé situaci, posílí to tvou víru a tvůj strach se zmenší. Jak se Bůh zjevuje? V církvi? Někdy ano. Nejčastěji nám ale otevírá své Slovo, dává nám mu nově porozumět a my jej začínáme vnímat způsobem, jaký jsme nikdy předtím nepoznali. Proto se modli: „Otevři mi oči, ať mám na zřeteli divy ze Zákona tvého“ (Žalm 119:18).