„Dobrý zanechá dědictví vnukům…“  Přísloví 13:22

Apoštol Pavel po sobě pravděpodobně nezanechal žádné peníze ani majetek. Přesto zanechal odkaz – a to mimořádný! Tím odkazem jsou jeho psané texty, lidé, které získal pro Krista, ti, jež vedl, a jeho trvalý vliv.
Každý den se neviditelným způsobem dotýkáš svým životem životů jiných lidí. Nemusíš člověka osobně znát, abys mohl zakoušet požehnání jeho odkazu. Je to podobné, jako když vstoupíš do prázdné místnosti a zachytíš vůni něčího parfému. Stejně tak tvůj vliv může trvat ještě dlouho poté, co již budeš pryč. Odkaz obvykle spojujeme s umíráním a nemáme toto téma příliš rádi. Nebo máme pocit, že naše dědictví ještě mnoho let nebude odhaleno, proto do něj nemusíme investovat již teď. Někdy máme pocit, že na to, co za sebou zanecháme, máme jen malý nebo žádný vliv. Ale není to tak: „Dobrý zanechá dědictví vnukům…“ (Přísloví 13:22). Co zanecháš ty? A ještě důležitější je: co tě to bude stát? Nejlepší dary nebývají vždycky předmětem dědictví; proč se tedy nepokusit o něco mnohem smysluplnějšího – něco, co bude ukazovat, kdo jsi byl. Jedna věc je měřit úspěch množstvím peněz, které máš na bankovním účtu, velikostí tvého majetku a hodnotou portfolia akcií. Něco zcela jiného je měřit úspěch nedefinovatelnými věcmi jako: zda jsi věrným manželským partnerem, nakolik skvělé děti jsi vychoval, zda buduješ Boží království a necháváš své světlo jasně svítit. Za všechny velké odkazy je třeba platit cenu. Abys mohl vystoupit z rámce průměrnosti, musíš denně investovat na účty těch, kteří tě následují!