„Kdo nechybuje slovem, je dokonalý muž a dovede držet na uzdě celé své tělo.“ Jakub 3:2

Jedno úsloví říká: „Jsme jako kočky; lížeme se vlastními jazyky!“ Když někdo šíří klepy, dobře si ho zapamatuj. Proč? Protože jestli ti vypráví o někom jiném, bude někomu jinému vyprávět o tobě. Bible nás varuje před třemi věcmi:
1) Ukvapený jazyk. „Spatříš-li muže ukvapeného v řeči, věz, že hlupák má víc naděje než on“ (Přísloví 29:20). Když si uděláš čas, abys zjistil fakta, většinou budeš mluvit jinak. Chana se modlila tak vroucně za dítě, že Élí, nejvyšší kněz, si myslel, že je opilá. Když učedníci viděli Ježíše, jak k nim jde po Galilejském moři, mysleli si, že je to duch. Proto mysli, nebo ještě lépe: modli se před tím, než uděláš ukvapený závěr.
2) Lichotivý jazyk. „Vždyť na jejich ústa není spolehnutí … na jazyku samé úlisnosti“ (Žalm 5:10). Říkej to, co máš na mysli, a mysli vážně to, co říkáš. Buď ryzí. Když lidem lichotíš, můžeš jimi manipulovat ve svůj prospěch. Nedělej to. Mluv k nim přímo. Pokud je miluješ, buď vůči nim pravdivý.
3) Sudičský jazyk. Ježíš řekl: „Nesuďte, abyste nebyli souzeni. Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni, a jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám“ (Matouš 7:1-2). Pokud budeš žít dostatečně dlouho, zřejmě se proviníš mnohými věcmi, které tak rád odsuzuješ u druhých. Způsob, jakým jednáš s druhými lidmi, určuje způsob, jakým jedná Bůh s tebou.