Neztrať svůj soucit (3)

„Nemáme přece velekněze, kterému by byly cizí naše slabosti…“ Židům 4:15

Josepf Parker řekl svým studentům teologie: „Kažte trpícím a nikdy nebudete mít malý sbor. V každé lavici je zlomené srdce.“ Zachovej si soucit, protože zlomené srdce nemůžeš uzdravit, jestli ho nejdříve nedokážeš pochopit. V Bibli stojí: „Nemáme přece velekněze, kterému by byly

Neztrať svůj soucit (2)

„Stejně tak i víra, není-li spojena se skutky, je sama o sobě mrtvá.“ Jakub 2:17

Matka Tereza řekla, že nejhorší chorobou dneška není malomocenství nebo rakovina, ale pocit bezprizornosti, nechtěnosti, opuštěnosti a samoty. To byl důvod, proč strávila život zachraňováním nemocných malých dětí a poskytováním důstojnosti umírajícím. Na otázku proč to dělá, odpověděla:

Neztrať svůj soucit (1)

„Když viděl zástupy, bylo mu jich líto…“ Matouš 9:36

Kristův zájem o bolest světa se projevoval dvěma způsoby: odsuzoval ty, kdo zneužívali druhé, a soucítil s těmi, kdo si sami nemohli pomoci. Jednou vzal bič a vyhnal penězoměnce z chrámu; jindy uzdravil nemocné a nasytil hladové.
Může se ti stát, že usneš

Povzbuzení je mocná věc

„Kdo dovede povzbuzovat, nechť povzbuzuje…“ Římanům 12:8

Mnoho mužů a žen neuspělo jenom proto, že je nikdo nepovzbuzoval. Povzbuzení je natolik důležité, že jej Písmo řadí mezi dary, jako jsou učení a vůdcovství (viz Římanům 12:6-8).
Moc povzbuzení si můžeme ukázat na dvou příkladech. Před časem svět sledoval příběh tří šedých velryb,

Žij naplno, dokud nezemřeš!

„Mojžíš … když umřel … zrak mu nepohasl a svěžest ho neopustila.“ 5. Mojžíšova 34:7

Neposlouchej ty, kdo ti říkají, že jsi „příliš starý“. Bůh zaslibuje následující: „… ještě v šedinách ponesou plody, zůstanou statní a svěží“ (Žalm 92:14). Agave americká celých dvacet až třicet let měří jen okolo metru a vůbec