„A Pán denně přidával k jejich společenství…“ Skutky 2:47

Buď tvořivý. Bohu nevadí, jestli je tvůj sbor malý. Co se mu ale nelíbí, je, když tvůj sbor má malou vizi. Malá vize omezuje možnosti Božího jednání skrze nás. Jeden turista navštívil malou anglickou vesnici a zeptal se místního starého muže: „Je tady u vás něco zajímavého?“ Starý pán se usmál a odpověděl: „Ano. Můžete tady u nás začít a jít na jakékoliv jiné místo na zemi.“
V knize Skutků apoštolů byla novozákonní církev nařčená, že „… tím svým učením naplnila celý Jeruzalém…“ (Skutky 5:28). O něco později byli Pavel a Sílas obviněni, že: „… pobouřili celý svět…“ (Skutky 17:6). Jak ohromný vliv! Bůh má plán pro růst církve, a ty v něm máš sehrát určitou roli. Tvým úkolem je pozvat lidi z venku. Myslíš si, že to je věc pastora? Ne, tvůj pastor je pastýř. Pastýři nerodí ovce; to dělají ovce samy. Kdy jsi naposledy přivedl někoho do církve? Kdybys objevil lék na léčbu rakoviny nebo Alzheimerovy nemoci, nepodělil by ses o něj?
Ježíš vyprávěl příběh: „Jeden člověk chystal velikou večeři a pozval mnoho lidí. Když měla hostina začít, poslal svého služebníka, aby řekl pozvaným: ‚Pojďte, vše už je připraveno‘“ (Lukáš 14:16-17). Když se pozvaní hosté začali vymlouvat a uvádět důvody, proč nemohou přijít, stalo se toto: „Pán řekl služebníku: ‚Vyjdi za lidmi na cesty a k ohradám a přinuť je, ať přijdou, aby se můj dům naplnil‘“ (Lukáš 14:23). Všimni si slov „přinuť je, ať přijdou“. Přijeď pro ně autem, připrav snídani před bohoslužbou nebo oběd po ní. Buď tvořivý, ale ať to uděláš jakkoliv, přiveď je do církve!