„… muž, který se neovládá…“ Přísloví 25:28

Chlapec řekl: „Tati, on mě přinutil, abych to udělal. Byl na mě zlý.“ Ve snaze naučit syna zodpovědnosti, otec odpověděl: „Synu, musíš se naučit, že jsi strážce dveří vlastního života. Máš za ně zodpovědnost. Nic se nedostane dovnitř nebo ven bez tvého svolení.“
To je ilustrace toho, jak věci fungují v duchovním životě! „Město se strženými hradbami je muž, který se neovládá“ (Přísloví 25:28). Město bez ochrany, protože jej stráž nedokázala ochránit. Ale co když je tvůj nepřítel příliš silný? Pro Boží lid je každá válka duchovní. Ať procházíš zkouškou na sociální, finanční, citové nebo sexuální frontě, musíš tu bitvu vybojovat duchovně. Pravidlo duchovní bitvy zní: „… ten, který je ve vás, je větší než ten, který je ve světě“ (1. Janova 4:4). Když je tvé osobní území napadeno, nikdy nemusíš být odkázán na vlastní zdroje, pokud se tak sám nerozhodneš. Ať si připadáš sebevíc neschopný, ať situace vypadá sebeděsivěji, bez ohledu na to, kolik bitev jsi už prohrál, moc Ducha svatého v tobě je vždy dostatečná na to, aby zajistila vítězství. Zde jsou klíče k uvolnění takové moci:
1) „… oblecte se v Pána Ježíše Krista a nevyhovujte svým sklonům, abyste nepropadli vášním“ (Římanům 13:14). Pozvi Pána, aby převzal vedení, a přesměruj své myšlenky.
2) „Ovoce Božího Ducha však je … sebeovládání…“ (Galatským 5:22-23). Boží Duch tě nebude násilně kontrolovat. Ale uschopní tě k tomu, aby ses mohl ovládat, odolávat pokušení, zvládat svou zranitelnost a zvítězit.