„… abyste nekladli bratru do cesty kámen úrazu…“  Římanům 14:13

Chceš-li získávat lidi pro Krista, možná budeš muset odstranit určité překážky. Lidé odmítají náboženství z mnoha důvodů, a některé z nich jsou dokonce oprávněné:
1) Pokrytectví. Přemýšlej o dvanácti učednících: jeden z nich Ježíše zradil, druhý ho zapřel a třetí o něm pochyboval. To je pětadvacetiprocentní míra selhání! Ale dobrou zprávou je, že Ježíš nás stále miluje a počítá s námi, bez ohledu na naše problémy.
2) Terminologie. Pokud jsi vyrůstal v církevním prostředí, pak zřejmě znáš biblickou terminologii. Ale nečekej, že ji znají i druzí. Nebudou ti rozumět, jestli budeš používat pro ně neznámá slova. Když Ježíš hovořil s pastýři, mluvil s nimi o ovcích. Když mluvil se zemědělci, mluvil o zasévání a sklízení. Zjisti zájmy a duchovní potřeby konkrétního člověka a potom mluv jazykem, kterému rozumí.
3) Negativní důraz. Jestliže v první řadě zdůrazňuješ to, co lidé nemají dělat, pak je odradíš. Jeden dobře známý kazatel řekl: „Vyrůstal jsem s tím, že jsem velmi dobře věděl, proti čemu církev stojí, ale nikdy jsem nerozuměl tomu, k čemu je. V podstatě jsme byli proti všemu!“ S úsměvem dodal: „Kázali jsme proti kouření a pití, a hlavně proti smilstvu, protože jsme se báli, že by mohlo vést ke krachu sboru.“ Vážně, evangelium se netýká především toho, co ztratíš, když přijdeš ke Kristu. Důležité je to, co získáš. Ježíš řekl: „Já jsem přišel, aby měly život a měly ho v hojnosti“ (Jan 10:10).
Pokud to myslíš se získáváním lidí pro Krista vážně, musíš rozpoznat překážky, které jim stojí v cestě, a musíš se pokusit je odstranit.