Bůh tě chrání před zlem (1)

„… nestane se ti nic zlého…“ Žalm 91:10

V těžkých dobách můžeš stát na zaslíbení: „Máš-li útočiště v Hospodinu, u Nejvyššího svůj domov, nestane se ti nic zlého, pohroma se k tvému stanu nepřiblíží. On svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě chránili na všech tvých cestách“ (Žalm 91:9–11). Kolem tebe je

Dobrovolníci, ne branci

„Cokoli děláme, určitě děláme … proto, že nám nyní vládne láska Kristova.“        2. Korintským 5:14, přel. z angl.

Pavel napsal: „Cokoli děláme, určitě děláme nikoli pro vlastní zisk, nýbrž proto, že nám nyní vládne láska Kristova“ (2. Korintským 5:14, přel. z angl.). Bůh nehledá brance s povolávacím rozkazem, ale dobrovolníky. Brance motivuje zákon,

Tři zásady úspěchu

„… a bude se ti dařit, kamkoli půjdeš.“ Jozue 1:7, B21

Bůh chce, aby se ti v životě dařilo (viz Jozue 1:7). Jestli tomu věříš, pak:
1) Ber v úvahu svůj temperament. Steak se nejlépe opéká jen krátce při velmi vysoké teplotě, zatímco pečeně vyžaduje nižší teplotu a delší dobu pečení. V

Ostatní tě pozorují

„… sám jim dávej dobrý příklad.“ Titovi 2:7

Nad čtvrtí, kde při pouličních výtržnostech přišlo o život osmnáct lidí a osm set padesát jich bylo zatčeno, stoupal dým. Jon Walker vyprávěl: „Můj otec, speciální vyšetřovatel u jedné vládní agentury, seděl vedle mne a společně jsme to násilí sledovali v televizi. Otec věcně podotkl:

Věnuj dostatečnou péči konfrontaci

„… kárejte neukázněné…“ 1. Tesalonickým 5:14

„… kárejte neukázněné, těšte malomyslné, ujímejte se slabých…“ (1. Tesalonickým 5:14). Je skutečností, že většinou neradi říkáme nepříjemnou pravdu do života druhých a raději mlčíme, abychom byli oblíbení. Jeden učitel napsal: „Církev není skupina jednotlivců, kteří se náhodou každý týden scházejí na stejném místě; je to duchovní