„Hospodařte … dokud nepřijdu.“ Lukáš 19:13

Ježíš řekl: „Jeden muž vznešeného rodu měl odejít do daleké země, aby se odtud přinesl královskou hodnost. Zavolal si deset svých služebníků, dal jim deset hřiven a řekl jim: ‚Hospodařte s nimi, dokud nepřijdu‘“ (Lukáš 19:12–13). V angličtině je místo slova „hospodařte“ použito „okupujte“. Slovo „okupovat“ je vojenský termín, jenž znamená „zabrat“. Bůh nás nepovolává k tomu, abychom „drželi pevnost“, ale abychom „šli a zabrali zemi“. Kristus se nevrátí pro církev poraženou, ale pro vítěznou. Možná si říkáš, že nemáš velkou šanci uspět. Pak se potřebuješ podívat na „Boží šance“. Podle Boží matematiky může jeden člověk porazit tisíc nepřátel, ale dva jich porazí deset tisíc (viz 5. Mojžíšova 32:30). Bůh rád bere něco, co vypadá nepatrně a bezvýznamně, aby to rozmnožil a proměnil ve vítězství.
Když Bůh řekl Gedeónovi, že má se třemi sty vojáků zničit statisícovou armádu, Gedeón mu připomněl, že je z nejmenšího kmene a z nejmenší rodiny. Bůh však řekl: „Jistě budu s tebou, pobiješ Midjánce jako jednoho muže“ (Soudců 6:16, přel. z angl.). Toto jediné „jistě“ ruší všechna naše „možná“ a „co kdyby“. Gedeón řekl svým třem stům mužů: „Až … zatroubím na polnici, zatroubíte i vy na polnice okolo celého tábora a zvoláte: ‚Za Hospodina a za Gedeóna!‘“ (Soudců 7:18). Až máchneš mečem na této straně, ohlédni se přes rameno a uvidíš, jak na druhé straně máchá mečem Hospodin. Nejsi sám; Bůh bojuje po tvém boku, proto zvítězíš.