Žárlíš?

„… žárlivost je jako kostižer.“ Přísloví 14:30

Křesťanská pedagožka Henrietta Mears řekla: „Když se člověk zaměří na pomoc svému podřízenému, nemá čas žárlit na člověka, který je nad ním.“ Doktor Seuss napsal stovky příběhů pro děti. Jeden z jeho nejznámějších je o Grinchovi; je to kreslená postavička, která tolik žárlí na druhé, že

Změň svou reakci!

„Panovník Hospodin je moje síla. Učinil mé nohy hbité jako nohy laně…“        Abakuk 3:19

Rozpadají se ti životní jistoty? Je tvá finanční situace nejistá, kariéra, na níž jsi pracoval, se hroutí, zdraví selhává a lidé, jimž jsi důvěřoval, tě zklamali? Nikdo taková období nemá rád, ale čas od času je prožíváme všichni. Takové

Více naslouchej, méně mluv

„… ať je rychlý k naslouchání…“ Jakub 1:19

Když budeš mluvit místo naslouchání, dostaneš se do potíží. To hezky ilustruje následující příběh. Dvě husy se připravovaly na cestu na jih, když se jich žabák zeptal, jestli by mohl letět s nimi. Husy nevěděly, jak by to mohl udělat. „Jednoduše,“ řekl žabák. „Vy dvě

Tvrdá práce

„… a lidem slouží ochotně, jako by sloužili Pánu.“ Efezským 6:7

Jeden příběh vypráví o žokejovi, který vyhrál více závodů než kdokoliv jiný. Když se jej ptali, jak to dokázal, řekl, že před každým závodem šel do stáje a četl svému koni tuto báseň: „Růže jsou rudé, fialky modré; z koňů, kteří prohrají,

Je čas jednat (3)

„Pokračují stále s novou silou…“ Žalm 84:8

Již jsme probrali dva základní kroky k úspěchu: „Udělej něco a udělej něco dnes!“ Nyní se podíváme na třetí:
3) Udělej něco každý den! Jeden odborník na osobní růst říká: „Čteme o lidech, kteří plují kolem světa na plachetnici dlouhé deset metrů nebo překonávají postižení,