„Proč se mi tohle děje?“ 1. Mojžíšova 25:22, B21

V Bibli čteme: „Hospodin ho vyslyšel a Rebeka, jeho žena, počala. Když se však děti v jejím lůně mačkaly, řekla: ‚Proč se mi tohle děje?‘ A tak se šla ptát Hospodina a Hospodin jí řekl: ‚Ve tvém lůnu jsou dva národy; dvojí lid se z tvých útrob rozdělí. Jeden lid bude silnější než druhý a starší mladšímu bude služebník.‘“ (1. Mojžíšova 25:21–23, B21). I když je tvá vize od Boha, budeš kromě časů víry prožívat i období i strachu. V jedné oblasti můžeš mít jasno, ale tvé zkušenosti mohou způsobit zmatek v oblastech jiných. Co dělat, když to nastane? Udělej to, co udělala Rebeka: přines to v modlitbě před Pána. Rebeka se ptala: „Proč se mi tohle děje?“
Stává se ti, že uprostřed úspěchu začneš cítit strach a máš zlou předtuchu? Říkáš si, co se to s tebou děje, když všechno jde tak dobře, a ty přesto máš obavy? Dosáhl jsi určitého úspěchu a po dlouhém, těžkém zápase do sebe věci začínají zapadat. Ale místo toho, abys byl šťastný, cítíš zklamání, protože neprožíváš radost a naplnění, které jsi očekával. Ve skutečnosti prožíváš obavy z toho, co by se v budoucnosti mohlo pokazit.
V každém příběhu o úspěchu najdeš kapitoly o nejistotě. Když to přijde, musíš svůj zmatek přinést před Pána. Požádej ho o pomoc s vnitřním konfliktem, který prožíváš, a pros ho o pokoj ohledně vize, kterou ti dal. A pamatuj, že bez ohledu na to, čeho všeho jsi dosáhl, úspěch tě může uspokojit jen omezeně. Proto sebevětší úspěch nesmí ve tvém životě převzít Boží místo.